truefalse"/>'; }); } var mts2= pattern2.exec(str); if (mts2 != null) { str=str.replace(pattern2,function(n,n1,n2){ return '
'+n2+'
'; }); } $(this).html(str); }) }); function play_flv(flv,t){ $('.flv_player').hide(); $.get('/index.php/get_user_info',{product_id:9,file_name:flv+'.flv'}); t.children('.flv_player').show(); } function down_pdf(PDF){ $.get('/index.php/get_user_info',{product_id:9,file_name:PDF+'.pdf'}); window.open(PDF+'.pdf','downloadPDF') } function check_add(){ var fn=document.add_product; if(!fn.xingming.value) {alert('请填写您的姓名!');return false;} if(!fn.email.value) {alert('请填写您的EMAIL!');return false;} if(!fn.dianhua.value) {alert('请填写您的联系电话!');return false;} if(!fn.content.value) {alert('请填写您的留言!');return false;} return true; }
产品内页顶部(790px*194px)

德国Sigma1-14小型台式离心机


样本量大:24 × 2.2 /1.5 ml
转速高:14,800 rpm
最低转速小:最低200 rpm,可用于离心式层析柱等实验
占用台面空间小:方便放入生物安全柜及超净台
耗能低:95W,变频电机
转头选择多:9种
德国原产:品质保证

技术指标
电源     230 V, 50/60 Hz;
功率     95W
最大容量    24 x 2.2 ml
最大转速/相对离心力  14,800 rpm / 16.163 x g
最小转速/相对离心力  200 rpm / 2 x g
干扰抑制    符合EN 61326
尺寸(高 x 宽 x 长)  176 x 226 x 212 mm
重量(不含转头)        5.4 Kg
最大动能 1721Nm
噪音(在最高转速下)  58分贝
最快加速时间   13秒
最快减速时间   11秒
技术参数:
最大容量:24×2.2 /1.5 ml
最高转速:14,800 rpm
最大相对离心力RCF 16163×g
尺寸:(L×W×H):226×226×176 mm
最高转速下噪音:<60 dB
功率:95 W
电源:230V 50/60 Hz
无碳刷免维护变频电机,无需保养
自动开盖,紧急开盖功能
主题:德国Sigma1-14小型台式离心机
内容: 请发送产品报价 请发产品资料 请销售与我联系
姓名: *
性别:
职位:
EMAIL: *
电话: *
传真:
公司/单位:
部门/院系:
所在城市:
所在省份:
留言:

转子

No. 12094   聚丙烯角转子 24 x 2.2/1.5 ml,带聚砜盖
No. 12084   铝制角转子 24 x 2.2/1.5 ml;带聚砜盖
No. 12093 聚丙烯角转子18 x 2.2/1.5或18 x 0.25/0.4 ml;带聚砜盖
No. 12083 铝制角转子18 x 2.2/1.5或18 x 0.25/0.4 ml;带聚砜盖
No. 12092   聚丙烯角转子12 x1.5/2.2ml,带聚砜盖
No. 12082   铝制角转子12 x1.5/2.2ml,带聚砜盖
No. 11026   毛细管转子24 x Ф1.4 x 50 mm,带盖子,含读数器No 17028
No. 12085   铝制角转子 24 x 2.2/1.5 ml;带聚砜盖
No. 12096  聚丙烯角转子 2x8x0.2 ml PCR管,带聚砜盖