truefalse"/>'; }); } var mts2= pattern2.exec(str); if (mts2 != null) { str=str.replace(pattern2,function(n,n1,n2){ return '
'+n2+'
'; }); } $(this).html(str); }) }); function play_flv(flv,t){ $('.flv_player').hide(); $.get('/index.php/get_user_info',{product_id:42,file_name:flv+'.flv'}); t.children('.flv_player').show(); } function down_pdf(PDF){ $.get('/index.php/get_user_info',{product_id:42,file_name:PDF+'.pdf'}); window.open(PDF+'.pdf','downloadPDF') } function check_add(){ var fn=document.add_product; if(!fn.xingming.value) {alert('请填写您的姓名!');return false;} if(!fn.email.value) {alert('请填写您的EMAIL!');return false;} if(!fn.dianhua.value) {alert('请填写您的联系电话!');return false;} if(!fn.content.value) {alert('请填写您的留言!');return false;} return true; }
产品内页顶部(790px*194px)

水平电泳系统

HE33 mini型核酸水平电泳套装


性能参数:

琼脂糖凝胶规格:7×10cm

最大缓冲液体系:250ml

最大功率设置:500V(5min或少于5min),500mA,15W

最大样品量:32个

最大温度:50。C

工作环境:温度4-40.C,湿度达80%

尺寸(l×h×w):24×7×13cm

安全认证:EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CEHE99X 标准型核酸水平电泳套装


性能参数:

琼脂糖凝胶规格:15×20cm,15×15cm,15×10cm

最大缓冲液体系:1200ml

最大功率设置:200V,100mA,20W

最大样品量:60个

最大温度:45。C

工作环境:温度4-40.C,湿度达80%

尺寸(l×h×w):36×14×18.2cm

安全认证:EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE


主题:水平电泳系统
内容: 请发送产品报价 请发产品资料 请销售与我联系
姓名: *
性别:
职位:
EMAIL: *
电话: *
传真:
公司/单位:
部门/院系:
所在城市:
所在省份:
留言: